La donació d'un immoble de pares a fills està subjecta a l'impost sobre successions i donacions.
  • Quines gestions cal fer?

  • Quin és el valor que heu de declarar?

  • Quina quantitat s'ha de pagar?

  • On es paga l'impost ?

  • Quin és el termini de pagament?

  • Puc demanar cita prèvia per fer l’autoliquidació?

  • Exemple d'una donació de pares a fills