La donació de quantitats en metàl·lic als fills o altres descendents per a l'adquisició del primer habitatge, que hagi de constituir la seva residència habitual, o d'un habitatge amb aquesta mateixa finalitat, està subjecta a l'impost sobre successions i donacions. 

Aquesta donació gaudeix d'una reducció del 95 per cent de l'import o del valor de l'habitatge donat, en els termes de que recullen els articles 54 i 55 de la llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions.

  • Qui té dret a gaudir de la reducció?

  • Sobre quin import es pot aplicar la reducció?

  • Com s'autoliquida l'impost?

  • On es paga l'impost ?

  • Quin és el termini de pagament?

  • Puc demanar cita prèvia per fer l'autolioquidació?

  • Exemple 1 d'autoliquidació d'una donació per adquirir un primer habitatge

  • Exemple 2 d'autoliquidació d'una donació per adquirir un primer habitatge