La donació de diners està subjecta a l'impost sobre successions i donacions.

  • Com s'autoliquida l'impost?

  • Quin és el valor que heu de declarar?

  • Quina quantitat s'ha de pagar

  • On es paga l'impost ?

  • Quin és el termini de pagament?

  • Puc demanar cita prèvia per fer l’autoliquidació?

  • Exemple 1 d'una donació de pares a fills

  • Exemple 2 d'una donació de pares a fills