En el cas que per adquirir un habitatge nou hàgiu pagat l'IVA, l'escriptura pública de compravenda està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en concepte d'actes jurídics documentats, modalitat de documents notarials. I si per finançar la compra heu de constituir una hipoteca, també està subjecta a aquest impost l'escriptura pública de constitució del préstec hipotecari.

  • Com s'autoliquida l'impost?

  • Quin és el valor que heu de declarar?

  • Quina quantitat s'ha de pagar?

  • On es paga l'impost?

  • Quin termini hi ha per pagar i presentar la documentació?

  • Exemple d’autoliquidació