L'adquisició d'un habitatge ja usat està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses.

  • Com s'autoliquida l'impost?

  • On es paga l'impost?

  • Quin és el valor que heu de declarar?

  • Quina quantitat s'ha de pagar?

  • Quin termini hi ha per pagar?

  • Puc demanar cita prèvia per fer l’autoliquidació?

  • Exemple d'autoliquidació d'una transmissió d'habitatge usat