• El lloguer d’un habitatge està subjecte a algun impost?

  • A qui correspon liquidar l’impost?

  • Quin model d’autoliquidació cal utilitzar?

  • Es pot utilitzar el paper timbrat que es ven als estancs per liquidar l’impost?

  • Quina quantitat s’ha de pagar?

  • Quina és la base imposable que cal declarar?

  • Cal presentar el contracte de lloguer?

  • Quin termini hi ha per pagar i presentar?

  • On es paga l'impost?

  • Puc demanar cita prèvia per fer l’autoliquidació?

  • Exemple d’autoliquidació d’un contracte de lloguer