Formulari de comunicació d'incidències

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris.
Avís: Es recomana l'ús dels navegadors Chrome i Mozilla Firefox per emplenar el formulari.

Descripció de la incidència

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Les dades facilitades s’incorporaran a l’activitat de tractament per a finalitats tributàries, la informació bàsica del qual és:
- Responsable del tractament: Agència Tributària de Catalunya.
- Finalitat: Desenvolupament de les tasques d’atenció ciutadana, gestió, inspecció i recaptació tributària en relació amb els tributs estatals cedits i propis de la Generalitat de Catalunya.
- Legitimació: Compliment de la normativa tributària.
- Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei: cessió a altres administracions tributàries, òrgans judicials, etc.
- Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar el formulari disponible a: http://atc.gencat.cat/proteccio-dades.
- Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades per a finalitats tributàries es pot accedir a l'apartat "Protecció de dades" de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.