Els camps marcats amb * són obligatoris.

Dades de la persona denunciadaFets denunciatsDades de la persona denunciant
Correu postal
Correu electrònic

 

Dades d'altres persones denunciades

Segona persona

 

Tercera persona

 

Quarta persona

 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Les dades facilitades s’incorporaran a l’activitat de tractament per a finalitats tributàries, la informació bàsica del qual és:
- Responsable del tractament: Agència Tributària de Catalunya.
- Finalitat: Desenvolupament de les tasques d’atenció ciutadana, gestió, inspecció i recaptació tributària en relació amb els tributs estatals cedits i propis de la Generalitat de Catalunya.
- Legitimació: Compliment de la normativa tributària.
- Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei: cessió a altres administracions tributàries, òrgans judicials, etc.
- Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar el formulari disponible a: http://atc.gencat.cat/proteccio-dades.
- Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades per a finalitats tributàries es pot accedir a l'apartat "Protecció de dades" de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.