Agència Tributària de Catalunya
Passeig de la Zona Franca, 46 *
08038 Barcelona
Tel. 93 551 50 00  (en aquest telèfon no s'atenen consultes tributàries. Vegeu informació a la pestanya "Consultes")
*Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l’edifici pel carrer Cisell.