Són inhàbils tots els dies festius, de manera que si el venciment d'un termini cau en un dia festiu, es considera com a data de venciment el dia hàbil següent. Els dissabtes també es consideren dies inhàbils a l’efecte de computar els terminis. Consulteu el calendari oficial de festes laborals (web Gencat).

  • Calendari de tributs periòdics

  • Calendari de tributs no periòdics