Amb la voluntat de facilitar l’accés a la informació i en compliment de  la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Agència Tributària de Catalunya aglutina, en aquesta pàgina, l’accés als continguts als quals la Llei fa referència.