• Inici dels procediments de gestió

  • Verificació de dades

  • Comprovació limitada

  • Comprovació de valors