17/12/2018

Es preveu que durant la setmana del 14 de gener es publicaran els programes d’ajuda dels models 600 (declaració de transmissions patrimonials), 620 (declaració de transmissions de vehicles), i 651 (donacions), que permetran autoliquidar fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2019.

Els programes d’ajuda dels models  650 (successions), 652 (assegurances de vida) i 653 (consolidació de domini) estaran disponibles a finals de gener de 2019.

Cal tenir present que les versions anteriors dels programes no permeten presentar ni pagar autoliquidacions corresponents a fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2019. Els fets imposables meritats anteriorment es poden continuar autoliquidant amb la versió del programa d'ajuda del 2018.

Pel que fa al programa d’ajuda de l'impost sobre les estades en establiments turístics, el proper termini d’autoliquidació del qual  és de l’1 i al 20 d'abril, es preveu que estarà disponible a partir del 20 de març de 2019.

Més informació