29/11/2018

En data 28.11.2018 s’han actualitzat els materials per preparar el temari del cos tècnic de gestors tributaris (convocatòria 232). Trobareu el detall dels temes que han estat modificats a la pàgina del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda següent: Materials per preparar el temari del cos tècnic de gestors tributaris

Altres temes, que es troben en fase de revisió, s’actualitzaran pròximament.