22/10/2018

Amb data 19 d'octubre de 2018, el president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, atès que la Sentència 1505/2018 suposa un gir radical en el criteri jurisprudencial que s’ha mantingut fins ara i per la gran repercussió econòmica i social que se’n pot derivar, ha acordat avocar al Ple els casos pendents de resoldre sobre aquest tema per tal que decideixi si aquest gir jurisprudencial s’ha de confirmar o no.

És previst que el dia 5 de novembre de 2018 el Ple de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem anunciï la decisió que ha pres.