19/10/2018

En data 16 d’octubre de 2018 s’ha dictat la Sentència 1505/2018, del Tribunal Suprem, que declara que és l’entitat bancària que ha concedit el préstec amb garantia hipotecària qui ha d’abonar l’impost sobre actes jurídics documentats (AJD) i no la persona que rep el préstec, com es feia habitualment fins ara.

Pel que fa als possible efectes de la Sentència per a les hipoteques contractades amb anterioritat a la sentència esmentada, davant les diferents interpretacions que s’estan fent, i atès que la Sentència no estableix expressament aquests efectes, l’Agència Tributària de Catalunya l’està analitzant per valorar-los adequadament amb l’objectiu d’informar els contribuents tan aviat com sigui possible.