04/07/2018

S’ha solucionat la incidència tècnica que impedia, des de diumenge 1 de juliol, la correcta realització dels tràmits telemàtics, com ara el pagament i presentació d’autoliquidacions, o la sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments. 

No s'aplicaran recàrrecs a les presentacions que s'hagin produït fora de termini a causa d'aquests problemes tècnics.