04/06/2018

El Congrés Internacional sobre Eficiència de les Administracions Tributàries, Cooperació Internacional i Governança Fiscal Internacional, organitzat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB), ha tingut lloc el divendres 1 de juny a l’Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Aquest Congrés —que també ha tingut lloc a Madrid el 30 i el 31 de maig— s’inclou en el projecte “The global observatory on tax agencies”, una xarxa d’excel·lència liderada per la UB que es projecta sobre els tres eixos següents:

– L’eficiència de les administracions tributàries mundials.
– La cooperació internacional de les administracions tributàries.
– La governança fiscal mundial.

En l’edició de Barcelona, hi han intervingut representants de diverses administracions tributàries, entre les quals l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), i nombrosos experts internacionals que han presentat ponències a l’entorn dels sistemes d'eficiència de les administracions tributàries multinivell, i sobre el tractament de diferents qüestions relatives a la cooperació internacional en matèria d'impostos indirectes i els costos de l’intercanvi automàtic d’informació (Common Reporting Standard).

El discurs d’obertura del Congrés ha anat a càrrec d’Albert Castellanos, secretari d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya, que ha explicat el cas de la transformació de l'Administració tributària catalana.

Les diverses ponències s’han estructurat en dos panels:

– Panel 1:

- Presentació d’un dels models més significatius en l’àmbit internacional en matèria d’eficiència de les administracions tributàries: el TADAT, un sistema del Fons Monetari Internacional sobre diagnòstic i avaluació de les administracions tributàries mundials.

- Nous reptes de la cooperació administrativa en matèria de recaptació tributària adoptats per la Central Liaison Office of Netherlands.

- Implicacions fiscals del Brexit.

– Panel 2:

- Mesures i millores en matèria de cooperació en fiscalitat internacional directa, indirecta i duanes.

- Cooperació administrativa en el camp dels impostos especials a la Unió Europea.

-El Common Reporting Standard (CRS) d'intercanvi automàtic d'informació (OCDE) i els seus costos.

En la cloenda del Congrés, Eduard Vilà, director de l’ATC, ha reivindicat la importància, com a puntal de l’actuació estratègica de l'Agència Tributària de Catalunya, de les relacions de cooperació amb la resta d'administracions tributàries i els intermediaris fiscals, destacant que, en un món cada vegada més digital i globalitzat, la col·laboració i l’intercanvi d’informació són premisses bàsiques per aconseguir ser més eficaços i eficients en el marc de la lluita contra el frau fiscal.