14/12/2017

Avui, 14 de desembre, ha tingut lloc a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) la Jornada “El tax gap: anàlisi teòrica i aplicació als impostos gestionats per l’ATC”, organitzada per la Direcció General de Planificació i Estudis Fiscals del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (DVEH), en col·laboració amb l’ATC.

El càlcul de la bretxa fiscal o tax gap de Catalunya és un instrument essencial per determinar la relació entre el que es recapta i el que es podria ingressar segons la legislació existent, i, per tant, és una eina estratègica en la lluita contra el frau fiscal i pionera a l’Estat. Per aquesta raó, és una de les 86 mesures incloses en el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018 de l’ATC.

El contracte per al càlcul del tax gap va ser adjudicat per l’ATC el març passat a l’Institut d'Economia de Barcelona (IEB), el qual ha analitzat els factors que el determinen i els mecanismes mitjançant els quals opera el frau. En l’estudi, s’ha calculat la bretxa fiscal en cadascun dels impostos estudiats (entre els cedits, els de patrimoni, successions i donacions i transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i, entre els propis, el d'estades en establiments turístics), els quals representen el 90% de la recaptació de tots els tributs gestionats per l’ATC, i a partir d’ara l’IEB ha de facilitar la metodologia i el programa informàtic utilitzats a l'Agència Tributària de Catalunya perquè aquesta en faci les anàlisis posteriors de manera autònoma.

La Jornada d’avui s’ha plantejat amb un doble objectiu: d’una banda, analitzar des d’un punt de vista teòric el concepte i els mètodes de càlcul del tax gap, i la seva aplicació i quantificació en els principals impostos gestionats per l’ATC; i, de l’altra, debatre sobre mesures innovadores des d’òptiques diverses: des de la gestió i inspecció tributària fins a mesures socials, passant per actuacions jurídiques, educatives o tecnològiques, per tal de millorar el compliment tributari i reduir al màxim la bretxa fiscal.

A la primera part, hi han intervingut Albert Castellanos, secretari d’Hisenda, que ha presentat la Jornada; Marta Espasa, directora general de Tributs i Joc, i Alejandro Esteller, director del Programa d’investigació d’anàlisi de sistemes impositius de l’IEB i autor de l’estudi sobre el tax gap, que n’ha presentat els principals resultats. Com a dada més rellevant, ha destacat que el tax gap dels quatre impostos principals gestionats per l’ATC va representar el 26,53% (uns 789,8 milions d’euros) de la recaptació potencial del 2014 (2.976,63 milions d’euros).

A la segona part ha tingut lloc una taula rodona a l’entorn del tema “El frau fiscal, com combatre’l?”, en què han participat professors i especialistes diversos de l’àmbit tributari, fiscal i la sociologia, els quals han incidit en la importància de treballar per millorar la cultura tributària de la ciutadania i la percepció que aquesta té del sistema tributari, fomentant-ne la participació i la col·laboració, i visibilitzant la gestió que l’Administració fa de la despesa perquè els ciutadans prenguin consciència dels recursos públics que es destinen a implementar els serveis que reben.

La cloenda ha anat a càrrec de Joaquim Martí, adjunt al director de l’ATC i interlocutor de l’entitat amb l’IEB, el qual ha destacat l’esforç de l’organització per combatre el frau, posant com a exemple l’aposta de l’Agència per la transparència i la pedagogia tributària.