06/11/2017

Del 6 al 12 de novembre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) duu a terme una enquesta perquè els usuaris de la seu electrònica puguin donar la seva opinió i expressar el seu grau de satisfacció sobre diversos aspectes relacionats amb els continguts i les funcionalitats que tenen a la seva disposició. Per participar-hi, només cal que accedeixin a un formulari web habilitat a aquest efecte a la seu electrònica.

L’objectiu de l’enquesta és millorar els serveis que s’ofereixen, incrementant-ne l’eficàcia i la qualitat, a partir de les aportacions i la col·laboració dels usuaris de la seu electrònica, ja siguin professionals o ciutadans particulars.

L’enquesta, que és totalment anònima, s’estructura en quatre blocs:
a) demogràfic, en què es demana informació sobre el perfil de l’usuari i els motius d’accés a la seu;
b) informatiu, sobre la freqüència d’accés i la facilitat per localitzar la informació;
c) sobre tramitació, amb qüestions referents als sistemes d’identificació que s’utilitzen i els tràmits realitzats amb aquesta identificació, i
d) participatiu, en què l’usuari pot fer les observacions i propostes de millora que consideri adients.

Un cop finalitzada l’enquesta, les dades obtingudes s’analitzaran i els resultats es faran públics previsiblement a mitjan desembre. 

Més informació: