09/10/2017

Actualment no és possible efectuar el pagament telemàtic mitjançant càrrec en un compte de l’entitat BBVA dels impostos següents:

- Impost sobre les begudes ensucrades
- Impost sobre les estades en establiments turístics

Podeu consultar altres sistemes de pagament:

Entitats financeres col·laboradores

Nota de 18.10.2017:  incidència solucionada.