30/09/2017

Per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), del 29.9.2017, s’ha suspès l’aplicació informàtica Sistema de gestió de censos de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) fins a les 00.00 hores del 3 d’octubre del 2017.

Aquesta suspensió afecta directament els tràmits telemàtics de la seu electrònica de l’ATC, atès que l’aturada del Sistema de gestió de censos impossibilita la tramitació de tributs propis (com ara l’impost sobre les begudes ensucrades envasades o l’impost sobre les estades en establiments turístics), la qual cosa té una incidència directa tant en el ciutadà com en la gestió dels tributs esmentats que du a terme l’ATC.

Per aquest motiu, fins que el TSJC no aixequi aquesta suspensió, no es podran dur a terme els tràmits telemàtics esmentats a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.