12/09/2017

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) activarà, a partir del pròxim mes d’octubre, el servei de comunicacions per a intermediaris tributaris, una nova via informativa adreçada al col·lectiu de gestors i assessors fiscals que té com a objectiu principal facilitar-los l’accés a novetats d’interès relacionades amb el seu àmbit professional d’una manera àgil, directa i eficaç.

El desplegament territorial i competencial de l’Agència, que ha culminat amb èxit aquest mes de setembre, i el seu procés de transformació com a organització per esdevenir el puntal fonamental en la construcció d’una nova hisenda catalana, moderna, independent i preparada per assumir nous reptes, comporten la necessitat de difondre els canvis a la ciutadania però, especialment, als col·lectius més directament implicats amb el món tributari. En aquest sentit, el nou servei que l’ATC adreça als intermediaris tributaris els garanteix rebre informació de valor sobre les novetats de l’ATC que els afectin professionalment directament a la seva bústia de correu.

Al llarg del mes de juliol, quan va entrar en funcionament el formulari de subscripció al servei a la seu electrònica de l’ATC, ja es van rebre més de 600 sol·licituds d’intermediaris tributaris interessats a donar-s’hi d’alta, els quals, un cop entri en funcionament el nou servei, el mes d’octubre vinent, ja rebran les primeres comunicacions via correu electrònic.

Les comunicacions tractaran sobre novetats legislatives, organitzatives o tecnològiques, i, més concretament, faran referència a qüestions com ara canvis normatius en l’àmbit tributari, iniciatives parlamentàries i nous convenis, canvis organitzatius, avisos d’incidències del servei, resultats de l’activitat de l’ATC i d’enquestes de satisfacció, jornades i esdeveniments amb participació de l’Agència, iniciatives relacionades amb fòrums i plataformes d’intermediaris, noves funcionalitats de tramitació telemàtica, canvis de versió de programes i/o formularis, i difusió de guies i manuals tributaris, entre d’altres.

Es preveu que el servei s’estreni amb un comunicat sobre el nou Codi tributari de Catalunya, que incorporarà un document explicatiu sobre les implicacions concretes que pot tenir per al col·lectiu d’intermediaris tributaris.

L’Agència Tributària de Catalunya, amb aquesta nova eina, vol aportar als professionals de l’àmbit fiscal informació personalitzada, útil i de valor i facilitar una comunicació directa i àgil que els mantingui permanentment al cas de l’actualitat tributària de la Generalitat de Catalunya.

Més informació i accés al formulari de subscripció: