12/09/2017

L’Agència Tributària de Catalunya ha signat, amb data 31 d'agost  de 2017, un nou acord de col·laboració social amb un col·lectiu de professionals per a l'actuació en nom de terceres persones, concretament amb la Federació d'Associacions de Professionals Immobiliaris.

Es pot consultar la llista completa d’acords que permeten als professionals que s’hi adhereixin fer la presentació i el pagament de declaracions i autoliquidacions per via telemàtica.