17/07/2017

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) obre, a partir d’avui, una nova via informativa adreçada als intermediaris tributaris (gestors i assessors tributaris) per tal de facilitar-los l’accés a comunicacions del seu interès de manera àgil, directa i eficaç.

Actualment, l’Agència es troba immersa en una profunda transformació en el marc del desplegament territorial i competencial que culminarà el setembre vinent, i s’ha convertit en el puntal fonamental en la construcció de la nova hisenda catalana, moderna, independent i preparada per assumir competències tributàries plenes. En aquest moment de canvi constant, el nou servei que l’ATC adreça als intermediaris tributaris els garanteix rebre informació de valor sobre les novetats de l’ATC que els afectin professionalment directament a la seva bústia de correu.

Els intermediaris tributaris interessats, a partir d’avui, ja es poden donar d’alta d’aquest servei mitjançant un formulari web, i un cop entri en funcionament el nou servei, el mes d’octubre vinent, ja rebran les primeres comunicacions via correu electrònic.

Les comunicacions tractaran sobre novetats legislatives, organitzatives o tecnològiques, i, més concretament, faran referència a qüestions com ara canvis normatius en l’àmbit tributari, iniciatives parlamentàries i nous convenis, canvis organitzatius, avisos d’incidències del servei, resultats de l’activitat de l’ATC i d’enquestes de satisfacció, jornades i esdeveniments amb participació de l’Agència, iniciatives relacionades amb fòrums i plataformes d’intermediaris, noves funcionalitats de tramitació telemàtica, canvis de versió de programes i/o formularis, i difusió de guies i manuals tributaris, entre d’altres.

Aquest nou servei d’informació facilitarà i agilitzarà la comunicació directa entre l’Agència Tributària de Catalunya i els intermediaris tributaris, i els aportarà de manera personalitzada informació de valor, per la qual cosa es preveu que sigui una eina de gran utilitat per als professionals d’aquest àmbit.

Més informació i accés al formulari de subscripció: