17/05/2017

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) acaba de fer públiques les conclusions de l’auditoria que ha dut a terme des de mitjan gener a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), a petició del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, arran de les declaracions de l’exsenador Santi Vidal en el sentit que l’ATC podria tenir les dades fiscals dels contribuents catalans i que aquestes s’haurien obtingut il·legalment.

En el seu informe, i després de les comprovacions exhaustives realitzades en els sistemes d’informació i d’emmagatzematge de dades de l’ATC, l’APDCat constata clarament que l'ATC obté i fa ús de les dades fiscals d'acord amb la legalitat, i exclusivament per exercir les funcions que té atribuïdes. Així mateix, li fa algunes recomanacions de caràcter procedimental, que l’ATC s’ha compromès a implementar en breu.