21/04/2017

Des del 10 d’abril  hi ha la possibilitat de fer presentacions telemàtiques en nom de terceres persones a partir d’una declaració responsable. Aquesta possibilitat suposa una doble novetat:

1. Per als contribuents en general, que poden ara fer la presentació telemàtica en nom de tercers. Per exemple, l’autoliquidació d’una transmissió patrimonial la pot realitzar una filla (presentadora) en nom del seu pare (subjecte passiu de l’operació).

2. Per als professionals de la intermediació fiscal, que tenen ara la possibilitat de fer presentacions en nom de terceres persones  quan no estiguin adherits a un dels  convenis o acords de col·laboració social que l’Agència Tributària de Catalunya té amb diferents col·lectius professionals amb aquesta finalitat.

L’admissió de la representació és vàlida únicament per a la tramitació telemàtica de l’acte tributari concret per al qual es realitza la declaració responsable.