20/04/2017

Avui s’ha publicat al DOGC l’ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, la qual conté una nova oferta de places per treballar a l’Agència Tributària de Catalunya. En concret, s’ofereixen 24 places del cos superior d'inspectors tributaris i 40 places del cos tècnic de gestors tributaris, amb la distribució següent:

Cos superior d'inspectors tributaris de l'Agència Tributària de Catalunya (grup A, subgrup A1):
– 22 places
– Places addicionals (10%): 2 places
Total de places: 24
Torn lliure: 12 places
Torn de promoció interna: 12 places
Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

Cos tècnic de gestors tributaris de l'Agència Tributària de Catalunya (grup A, subgrup A2):
– 36 places
– Places addicionals (10%): 4 places
Total de places: 40
Torn lliure: 20 places
Torn de promoció interna: 20 places
Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 2 places

Tota la informació sobre ofertes i convocatòries per participar en processos selectius de l’Agència Tributària de Catalunya, actualitzada periòdicament, es troba disponible a la seu electrònica:
atc.gencat.cat/ca/agencia/convoc/cossospropis