Els professionals que vulguin presentar declaracions telemàtiques en nom de terceres persones tenen  la possibilitat de signar  l'adhesió a un dels acords de col·laboració social que l’Agència Tributària de Catalunya té amb diferents col·lectius professionals amb aquesta finalitat. Per tramitar l’adhesió cal dirigir-se al col·lectiu professional pertinent (cal utilitzar el model que consta com a annex a l’acord de col·laboració) i, en cas que no sigui possible, enviar un correu electrònic a l’adreça: consultes@atc.cat.